Informácie pre rodičov

OZNAM o začiatku nového školského roka 2023/2024

Vážení rodičia,

nový školský rok je tu.

Žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 08.09.2023 (piatok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 11.09.2023 (pondelok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2023/2024 !

Rozhodnutie o školskom roku 2023/2024
Milí priaznivci našej školy

Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, detského folklórneho súboru Jadlovček, milovníci umenia.

Ak ste sa ešte nerozhodli inak, budeme radi, ak podporíte talent tanečníkov, spevákov, muzikantov, výtvarníkov našej školy a  pomôžete uchovávaniu a šíreniu ľudových tradícií a iných umeleckých činností nášho regiónu. 

Môžete tak urobiť poukázaním 2% vašich daní, Margecianskemu folklórnemu občianskemu združeniu, ktoré od svojho vzniku podporuje činnosť SZUŠ Margecany a jej súborov. 

Kliknutím na odkaz nájdete editovateľné tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

Editovateľné tlačivo

Vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa, odovzdajte prosím na príslušnom daňovom úrade alebo vedeniu SZUŠ Margecany.

Ďakujeme