Informácie pre rodičov

Rozhodnutie o školskom roku 2023/2024
Jarné prázdniny

Vážení rodičia, riaditeľstvo SZUŠ Margecany Vám oznamuje, že dňa 26.2.2024 (pondelok) až 1.3.2024 (piatok) majú žiaci Jarné prázdniny. Vyučovanie začne opäť 4.3.2024 (pondelok) podľa rozvrhu hodín.

Milí priaznivci našej školy

Súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, detského folklórneho súboru Jadlovček, milovníci umenia.

Ak ste sa ešte nerozhodli inak, budeme radi, ak podporíte talent tanečníkov, spevákov, muzikantov, výtvarníkov našej školy a  pomôžete uchovávaniu a šíreniu ľudových tradícií a iných umeleckých činností nášho regiónu. 

Môžete tak urobiť poukázaním 2% vašich daní, Margecianskemu folklórnemu občianskemu združeniu, ktoré od svojho vzniku podporuje činnosť SZUŠ Margecany a jej súborov. 

Kliknutím na odkaz nájdete editovateľné tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

Editovateľné tlačivo

Vyplnené tlačivo spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa, odovzdajte prosím na príslušnom daňovom úrade alebo vedeniu SZUŠ Margecany.

Ďakujeme

OZNAM o začiatku nového školského roka 2023/2024

Vážení rodičia,

nový školský rok je tu.

Žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 08.09.2023 (piatok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 11.09.2023 (pondelok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2023/2024 !