Kontakty

Súkromná základná umelecká škola

Obchodná 7, 055 01 Margecany

Zriaďovateľ:

Mgr. Vojtech Foglar

Školská 13,

055 01 Margecany

Mobil: 0903 249 973

Vedenie školy:

Riaditeľka školy: Mgr. Klaudia Pribičková    Mobil: 0911 798 077

Zástupkyňa riaditeľky: Bc. Martina Földes DiS. art    Mobil: 0907 376 840

IČO: 35573724, DIČ: 2022273473

Číslo účtu: SK1409000000000523116774

BIC: GIBASKBX

Číslo účtu pre účely platby školného: SK7609000000005107669823

e-mail: szus.mg@gmail.com