Súbor heligonkárov pri SZUŠ Margecany

Súbor heligonkárov tvoria žiaci hudobného odboru, ktorí študujú v hlavnom predmete Hru na
heligónke. Založil ho Jozef Novotný, ktorý sa hre na tento nástroj venuje takmer 50 rokov. Súbor vznikal postupne od roku 2012, keď sa v SZUŠ Margecany začal vyučovať predmet
Hra na heligónke. Pravidelne účinkuje na koncertoch školy, v programoch heligonkárov na
podujatiach Margecianske fajnoty a Kojšovská heligónka so svojimi vlastnými pásmami, a taktiež sprevádza DFS Jadlovček pri jeho vystúpeniach.