Rozvrh hodín

Dôležité informácie pre rodičov

Prihláška na štúdium

Študijné odbory

Tanečný odbor

Hlavnou činnosťou tanečného odboru sú tanečné lekcie a tréningy, kde sa členovia učia rôzne tanečné štýly a techniky. Zahrnutý je tu ľudový a moderný tanec. Učitelia v odbore poskytujú odborné vedenie a pomáhajú jednotlivcom zdokonaliť sa v ich tanečných zručnostiach.

Hudobný odbor

Hudobný odbor umožňuje žiakom prehĺbiť svoje znalosti a zručnosti v oblasti hudby prostredníctvom rôznych teoretických a praktických lekcií.
V teoretickej časti žiaci získajú základne vedomosti o hudobnej histórii, teórii a notácii. V praktickej časti sa študenti učia hrať na hudobné nástroje ako klavír, gitara, flauta, husle, bicie nástroje, heligónka a ústna harmonika. 

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor je oblasťou, ktorá sa zaoberá tvorbou a kreativitou. Žiaci, majú možnosť sa v tomto odbore rozvíjať a prehĺbiť svoje výtvarné schopnosti. Výtvarný odbor zahŕňa rôzne techniky, ako je maľba, kresba, sochárstvo, keramika. Žiaci tiež získajú vedomosti o výtvarnej kompozícii, farbách, tvaroch, textúrach a perspektíve. Tieto základy im umožňujú rozvíjať svoju výtvarnú predstavivosť a tvorivosť.