Čo ponúkame

Prijímame žiakov na vyučovanie v týchto umeleckých odboroch:

  • tanečný – ľudový, novodobý a moderný, spoločenský tanec,
  • výtvarný – kresba, maľba, grafika, modelovanie a práca s materiálom,
  • hudobný – klavír, keyboard, gitara, bicie nástroje, ľudové nástroje (heligónka, ústna harmonika).

Žiaci tanečného aj hodobného odboru majú možnosť stať sa členmi detského folklórneho súboru Jadlovček. Majú otvorenú cestu na vystupovanie na rôznych podujatiach, súťažiach a koncertoch na Slovensku ale aj v zahraničí.

Formy vyučovania:

  • individuálne – vyučovanie hry na hudobnom nástroji,
  • skupinové – vyučovanie v tanečnom a výtvarnom obore.

Vyučuje sa v týchto učebných celkoch:

  • prípravné štúdium – deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka ZŠ /jeden alebo dva roky/,
  • základné štúdium 1. časť 1. stupeň – primárne umelecké vzdelávanie – trvá 4 roky /žiaci druhého až piateho ročníka ZŠ/,
  • základné štúdium 2. časť 1. stupeň – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie – trvá 4 roky /žiaci šiesteho až deviateho ročníka ZŠ/.