Archív

OZNAM PRE ŽIAKOV SZUŠ MARGECANY

V dňoch od 29. 10. 2018 (pondelok) do 2. 11. 2018 (piatok) sa na SZUŠ v Margecanoch nebude vyučovať z týchto dôvodov:

  • 29.10.2018 – riaditeľské voľno
  • 30.10.2018 – štátny sviatok
  • 31.10.2018 – 2.11.2018 – jesenné prázdniny

Riadne vyučovanie sa začne v pondelok 5.11.2018

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Rozhodnutie o školnom pre školský rok 2018 / 2019

                      POZOR ZMENA!

rozhodnutie 2018-19

 

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  

Kubo v Tatrách

4.8.2018 –  bolo opäť veľkou cťou pre Jadlovček, účinkovať na Štrbskom plese pod skokanskými mostíkmi o 18.45 v Úvodnom programe pred uvedením československého muzikálu Kubo v rámci projektu Kubo v Tatrách. V závere programu pripravili organizátori veľké prekvapenie pre p. uč. Martu Foglarovú. Junior, ktorý celý program moderoval ju pozval na javisko a spolu s režisérkou programu Michaelou Košovou jej zablahoželali k jej  životnému jubileu a poďakovali za celoživotnú prácu v súvislosti s uchovávaním tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.

Kategórie: Novinky  

Folklórne slávnosti

23.6.2018 Jadlovček vystúpil na Spišských folklórnych slávnostiach.

Predstavili sa tu aj dve jubilantky považované vo folklórnej obci na Slovenku za nositeľky tradícií pani Marta Foglarová a pani Mária Uličná zatancovali spolu krutu a čardáš. Od obecenstva si vyslúžili obrovský potlesk a zároveň ocenenie od Spišského osvetového strediska za dlhoročné uchovávanie ľudových tradícií a výchovu detí a mládeže v tejto oblasti. S krutou sa predstavili dňa 30.5.2018 aj na folklórnom festivale vo Východnej v programe Ej, ženy, ženy…

24.6.2018  DFS Jadlovček účinkoval v detskom programe folklórnych slávností v Heľpe.

7.7.2018  DFS Jadlovček účinkoval v detskom programe na folklórnom festivale v Detve.

Kategórie: Festivaly, Novinky  

Záverečný koncert žiakov a súborov školy

15.6.2018 sa uskutočnil záverečný koncert žiakov a súborov školy. Predstavila  sa na ňom väčšina žiakov našej školy. V závere koncertu sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov SZUŠ v Margecanoch.

Vo výtvarnom odbore: Karolína Jakubišinová

V hudobnom odbore:

Ema Lenárthová, Alex Milkóšik, Richard Kein – hra na klavír,

Paulína Labaničová – hra na husle,

Miroslava Soľáková, Maroš Majerník, Martin Takáč – hra na heligónke.

V tanečnom odbore: Miriama Sedláková, Valéria Vašáková.

Tablo60x80 - 2018w

 

Kategórie: Novinky  

Vernisáž výstavy

12.6.2018 sa uskutočnila vernisáž výstavy Výtvarné očko, na ktorej svoje práce vystavovali žiaci výtvarného odboru školy pani učiteľky Marcely Vilhanovej. Výstava bola otvorená pre verejnosť do 15.6.2018.

Kategórie: Novinky  

Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám – cesta k prevencii kriminality detí a mládeže

Naša škola sa prostredníctvom Margecianskeho folklórneho občianskeho združenia zapojila do projektu pod názvom: „Rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám – cesta k prevencii kriminality detí a mládeže.“, ktorý finančne podporilo ministerstvo vnútra SR.   DFS Jadlovček uskutočnil 60 minútové vystúpenia, na ktorých odznela aj prednáška lektora MV SR JUDr. Františka Puškára na tému prevencie kriminality páchanej na deťoch a senioroch. Aktivity sme zorganizovali v spolupráci so základnými školami, materskými školami a obecnými úradmi v týchto obciach: 22.5.2018 – Jaklovce, Margecany, 23.5.2018 –Veľký Folkmar, Kojšov, Kluknava, 26.5.2018 – Prakovce, 12.6.2018 – Mníšek nad Hnilcom, Švedlár, 13.6.2018 – Gelnica. Vystúpení sa zúčastnilo takmer 1400 divákov.

Kategórie: Novinky  

Tanečný odbor

Žiaci tanečného odboru pani učiteľky Renáty Švehlákovej sa dňa 2.6.2018 zúčastnili súťaže ArtScena Dance Prešov 2018. Predstavili sa v dvoch kategóriách a umiestnili sa s choreografiou Farby tanca na 2. mieste a s choreografiou Dark paradise na 3. mieste.

Kategórie: Novinky  

Výtvarný odbor

Žiaci výtvarného odboru reprezentovali školu na týchto súťažiach:

Celoslovenská výtvarná súťaž GABI 2018 – Alexandra Budinská získala čestné uznanie.

Gelnická dúha –    Kristián Bátor získal cenu primátora mesta,

                           Michaela Fabišíková získala ocenenie za ZUŠ.

Celoslovenská výtvarná súťaž Anjel Vianoc 2018 – Adela Bérešová získala čestné uznanie.

Celoslovenská výtvarná súťaž Maľujte s primalexom – Antónia Bérešová získala ocenenie – nákup výtvarných pomôcok pre školu v hodnote 100 Eur.

Kategórie: Novinky