Archív

ROZVRH HODÍN žiakov hudobnej náuky 2019/2020

Hudobná náuka sa začne vyučovať

v týždni od 16.9.2019.

PDF  RH HN 2019-20

RH HN 2019-20

 

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka školy  oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. poskytuje žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy, Obchodná 7, Margecany  na deň 29. marca 2019 (piatok) riaditeľské voľno z dôvodu slávnostného zasadnutia pedagogickej rady.

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Rodičia