Archive for the Category » Novinky «

Nástup do školy

Oznamujeme rodičom a žiakom SZUŠ Margecany, že od pondelka 10.01.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch podľa platného školského semafora. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných rozvrhov hodín.

O organizácii vyučovania sa môžete informovať u svojich triednych učiteľov.

Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Pri nástupe do školy je žiak povinný predložiť, alebo elektronicky zaslať na email szus.mg@gmail.com oscanované Vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom žiaka.

Naďalej platí povinné nosenie rúšok počas vyučovania.

Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_ziak

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Všetkým rodičom a žiakom želáme veľa zdravia v novom roku 2022.

Vedenie školy.

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Vianočný koncert SZUŠ Margecany

Vian.kon.2021 pozvánka (1)

UPOZORNENIE
Prosíme Vás, aby ste video z tohto koncertu nezdieľali na sociálnych sieťach ako  Facebook, Instagram a pod. !
Každý, kto má záujem si ho môže pozrieť tu na stránke našej školy. Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie SZUŠ Margecany

Kliknite na link pre spustenie videa.  :)

↓  ↓  ↓

  https://www.youtube.com/watch?v=UBOJACvbeJs

Kategórie: Novinky, Pozvánky, Rodičia  

OZNAM o začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 07.09.2021 (v utorok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 09.09.2021 (v štvrtok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy  odovzdať vyplnené a podpísané:

  1. vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti žiaka

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

  1.  vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka – rodiča

Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka-rodiča

Nájdete ich aj na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Školné a jeho úhrada

Školné je potrebné uhradiť do 15.10.2021.

Všetky náležitosti k platbe Vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium.

Výška poplatku závisí od toho, či Vaše dieťa navštevuje individuálne alebo skupinové vyučovanie.

Bližšie informácie viď. rozhodnutie o školnom na školský rok 2021/2022 zo dňa 30.08.2021.

Kategórie: Novinky, Rodičia  
Kategórie: Novinky, Rodičia  

Dňa 25.6.2021 sa uskutočnil Slávnostný program v rámci projektu 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám…. Tanečníci mali oblečené aj kroje, ktoré sme nadobudli vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Fond

02

03

07 10

Kategórie: Novinky  

V dňoch 25.6.2021 – 30.6.2021  sa uskutočnila Výstava fotografií v rámci projektu 40 rokov DFS Jadlovček z Margecian – rozvíjanie vzťahu k ľudovému umeniu a tradíciám, vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Fond

Výstava DFS

Kategórie: Novinky  

 

40 program (1)

 

40 výstava-001

 

40 návraty (1)

 

Kategórie: Festivaly, Novinky, Pozvánky, Rodičia  

TURBO TV

Vážení rodičia, milí žiaci.

V nedeľu 16.5.2021 od 8.00 budú mladší a starší žiaci TO, členovia DFS Jadlovček účinkovať v televízii online TURBO TV v rámci Kaufland detského festivalu Na vandrovke po Slovensku na Spišskom hrade.

177476372_1128696467602342_6416361341454777514_n186065998_313973940304499_7419553952790424320_n

Kategórie: Novinky, Rodičia  

Návrat do škôl od 03.05.2021

OZNAM O NÁSTUPE DO ŠKÔL OD 03.05.2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom k tomu, že okres Gelnica stále nie je ružový, ale je červený, v nasledujúcom týždni budeme vo vyučovaní na našej škole pokračovať takto:

prezenčne – individuálna výučba HO

(t. j. hra na hudobných nástrojoch okrem dychových nástrojov a spevu)

dištančne – skupinová výučba – hudobná náuka, tanečný odbor, výtvarný odbor, spev, dychové nástroje

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

 

Pozor!

Zmenili sa aj podmienky nástupu do školy ( pozrite si v tabuľke):

Obrázok

 

S pozdravom

Vedenie školy

Kategórie: Novinky, Rodičia