Hudobný odbor

Hudobný a výtvarný odbor sú menej početné odbory školy, ktoré svoju umeleckú základňu budujú. Majú pre svoju výchovno-vzdelávaciu prácu a vedľajšiu činnosť vytvorené optimálne materiálne podmienky.

Vyučujú tu iba erudovaní pedagógovia pre jednotlivé predmety.

Mgr. Foglar Vojtech – hudobná náuka

Bc. Földes Martina, DiS.art. – dychové nástroje, hudobná náuka

Maliňáková Jana, DiS.art. klavír

Jamnická Terézia, DiS.art. – klavír

Földes Róbert, DiS.art. – gitara

Novotný Jozef – ľudové nástroje: heligónka, ústna harmonika

Mgr. Palko Vladimír – husle