Prijímacie skúšky

Súkromná základná umelecká škola v Margecanoch oznamuje, že prijímacie

talentové skúšky pre školský rok 2011 – 2012

pre odbory:

  • tanečný (ľudový, moderný tanec a iné)
  • hudobný (spev, heligónka a iné)
  • výtvarný (kresba, maľba a iné)

budú vo štvrtok 9. 6. 2011 od 16:00 hod. v priestoroch SZUŠ Margecany (Kultúrny dom – vstup zozadu).

Bližšie informácie: 0903 249 973