Tanečný odbor

Tanečný odbor SZUŠ je najpočetnejší odbor školy s najdlhšou tradíciou. Vyučujú tu skúsení pedagógovia s dlhoročnou praxou, ktorí majú mimoriadne dobré výsledky nielen v rámci školy, ale ich žiaci sa predstavujú na verejných koncertoch, vystúpeniach školy, na rôznych kultúrnych akciách obce a okresu ale aj na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a festivaloch, kde sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.

Pedagógovia:

Mgr. Foglarová Marta – tanečná príprava, ľudový tanec a tanečná prax

Mgr. Pribičková Klaudia – tanečná príprava, ľudový tanec a tanečná prax

Tivadar Róbert – novodobý a spoločenský tanec

Peter Malik – klasický, džezový, kreatívny a ľudový tanec

Fiľakovská Zlatuša – HPV

Novotný Jozef – korepetícia