Výtvarný odbor

 

CHARAKTERISTIKA ODBORU

 Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní poskytuje prehĺbené a rozšírené výtvarné vzdelanie a formovanie žiakom, ktorí prejavujú záujem a nadanie v oblasti výtvarného seba vyjadrovania a tvorby.

Na štúdium vo výtvarnom odbore je možné prijať žiakov, ktorí preukazujú určitú mieru nadania. Žiak je zaradený do ročníka s ohľadom na jeho vek a rozvinutosť schopností.

 CIELE

–  rozvíjať vizuálnu gramotnosť žiaka, jeho výtvarné vyjadrovacie schopnosti

–  otvárať žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej

–  viesť žiaka k orientácii v historickom, modernom i súčasnom umení (z hľadiska štýlov, slohov, používania vyjadrovacích prostriedkov, médií a tém),

–  podporovať a rozvíjať tvorivý prístup žiaka v myslení i vynachádzaní formy, jeho samostatné a prínosné riešenia,

 Vyučujúca:
 Mgr. Marcela Vilhanová – výtvarný odbor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *