Zahrajže nám píšťalôčka

Dňa 20.05.2024 sa konala medzinárodná súťaž v hre na zobcových flautách ,,Zahrajže nám píšťalôčka“ v Nových Zámkoch, ktorej sa zúčastnili dve žiačky z triedy p. uč. Martiny Földes a to Alica Papcunová a Ella Dzurňáková. Obe žiačky sa umiestnili v striebornom pásme. Veľká vďaka patrí p. učiteľke Júlii Staššíkovej za skvelý klavírny sprievod.