Archive for the Category » Rodičia «

Kategórie: Rodičia  Zanechajte odkaz
Kategórie: Rodičia  Zanechajte odkaz

OZNAM o začiatku nového školského roka 2023/2024

Vážení rodičia,

nový školský rok je tu.

Žiadame Vás, aby ste súčasných žiakov SZUŠ Margecany (pokračujúcich v štúdiu) zapísali u svojich triednych učiteľov najneskôr do 08.09.2023 (piatok).

Informácie o prijatí na štúdium na našej škole – noví žiaci

ste obdržali poštou. Ako sme Vás už informovali, prvé stretnutie týkajúce sa informácií o štúdiu na našej škole sa uskutoční dňa 11.09.2023 (pondelok) o 16.00 v kinosále kultúrneho domu v Margecanoch.

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2023/2024 !

Kategórie: Rodičia  Zanechajte odkaz

Letná škola umenia

Plagát Letná škola2023A3 (3)V  dňoch 03., 04.,06. a 07.07.2023 v popoludňajších hodinách pripravujeme zaujímavé aktivity v hudobnom, tanečnom aj výtvarnom odbore.

Cieľom letnej školy umenia je umožniť nie len našim žiakom vyskúšať si hru na rôznych hudobných nástrojoch a spoznať jednotlivé odbory, v ktorých u nás žiaci študujú.
V prípade záujmu vyplňte záväznú prihlášku, v ktorej uvediete, o aký konkrétny predmet, dátum a čas má vaše dieťa záujem (viď harmonogram).

Letná škola prihláška

Harmonogram LŠ

Kategórie: Rodičia  

Jarné prázdniny

Termín jarných prázdnin: 6. marec 2023 – 10. marec 2023

Začiatok vyučovania po prázdninách: 13.marec 2023 (pondelok)

Kategórie: Rodičia  

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje žiakom a rodičom, že  3. februára 2023 ( piatok), 

udeľuje žiakom riaditeľské voľno. 

Kategórie: Rodičia  

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorby Anjel Vianoc 2022 v Poprade.

Ocenení v kategórií zuš – 2. miesto – cena za kolekciu prác.

Anjel Vianoc 2022

 

Kategórie: Rodičia  

Vianočné prázdniny

image (1)

Vianočné prázdniny

23. decembra 2022 – 6. januára 2023

Vyučovanie v novom kalendárnom roku začína v pondelok 9. januára 2023.

Kolektív SZUŠ Margecany.

Kategórie: Rodičia  

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo SZUŠ Margecany oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 22. decembra 2022, t.j. vo štvrtok, udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno.

Kategórie: Rodičia  

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, milí žiaci!

Riaditeľstvo SZUŠ Vám oznamuje, že v šk. roku 2022/2023 budú jesenné prázdniny v dňoch 28.10. 2022 – 31. 10. 2022. 
Začiatok vyučovania po prázdninách je 2.11.2022 (streda). 
Prajeme Vám duchovno-sviatočné a zmysluplné prežitie jesenných prázdnin.
Kategórie: Rodičia